Danh sách các tổ chức từ thiện ở Việt Nam nên tham gia đóng góp


101

Đây là Danh sách các tổ chức từ thiện ở Việt Nam nên tham gia đóng góp. Những quỹ từ thiện nổi tiếng được cấp phép hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Làm từ thiện là tốt tuy nhiên cũng có những trường hợp gây quỹ trục lợi ích cá nhân. Vì vậy các bạn hãy đóng góp cho những tổ chức có uy tín, có giấy phép hoạt động để đảm bảm số tiền của bạn được sử dụng đúng mục đích là giúp đỡ người nghèo.

Nếu bạn biết được những quỹ từ thiện uy tín khác vui lòng để lại bình luận mình sẽ xem xét cập nhật cho đầy đủ.

[zombify_post]


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *