BXH trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề uy tín ở TPHCM


88

Đây là BXH trung tâm giới thiệu việc làm uy tín ở TPHCM. Mời bạn đọc tham khảo và bình chọn danh sách trung tâm giới thiệu việc làm tốt nhất hiện nay ở Sài Gòn.

Trung tâm dạy nghề là tổ chức đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề cho người lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động có tay nghề cho xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

[zombify_post]


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *