BXH phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất hiện nay


78

Đây là BXH phần mềm diệt virus miễn phí tốt nhất hiện nay. Mời bạn đọc tham khảo và bình chọn phần mềm diệt virus an toàn và mạnh nhất hiện nay nên sử dụng.

Phần mềm diệt virus là phần mềm có tính năng phát hiện, loại bỏ các virus máy tính, khắc phục (một phần hoặc hoàn toàn) hậu quả của virus gây ra và có khả năng được nâng cấp để nhận biết các loại virus trong tương lai.

Để đạt được các mục tiêu tối thiểu trên và mở rộng tính năng, phần mềm diệt virus thường hoạt động trên các nguyên lý cơ bản nhất như sau:

  • Kiểm tra (quét) các tập tin để phát hiện các virus đã biết trong cơ sở dữ liệu nhận dạng về virus của chúng.
  • Phát hiện các hành động của các phần mềm giống như các hành động của virus hoặc các phần mềm độc hại.
  • Bảo mật, an toàn trên trình duyệt web

[zombify_post]


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *