Bảng xếp hạng các tổ chức từ thiện quốc tế lớn nhất


88

Đây là Bảng xếp hạng các tổ chức từ thiện quốc tế lớn nhất hiện nay với số tiền lên tới hàng tỷ USD. Các quỹ từ thiện này chủ yêu đến từ các nước tư bản phát triển như Mỹ, Anh. 

Tổ chức từ thiện hay quỹ từ thiện, quỹ thiện nguyện là một loại tổ chức phi lợi nhuận (Nonprofit organization viết tắt là “N.P.O”) dược đóng góp bởi các cá nhân, tổ chức có tinh thần nhân đạo để thực hiện các hoạt động từ thiện giúp đỡ người nghèo ở những nơi kém phát triển như Châu Phi và một số quốc giá khác trong đó có Việt Nam.

[zombify_post]


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *